Hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm, cụ thể: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Tù có thời hạn và được quy định cụ thể tại Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 như sau:
 
Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

 
1.   Phạt tiền
 
Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.
 
Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.
 
2.  Cải tạo không giam giữ
 
Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.
 
Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.
 
3.  Tù có thời hạn
 
Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:
 
a)  Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;
 
b)  Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.
 
4.  Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
 
Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:
 
a)  Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định về tù có thời hạn quy định với người chưa thành niên phạm tội;
 
b)  Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đã thành niên phạm tội.

 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0989.888.227 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.


Bài viết liên quan:
Luật sư tư vấn hình sự

Tư Vấn hạn chế rủi ro trong pháp luật hình sự
 

Từ khóa: Tuyên truyền, phổ biến, tin tức, văn bản, tội phạm, hình phạt, hiểu biết, luật hình sự

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Theo quy định của bộ luật hình sự thì người chưa thành niên cũng phải bị truy cứi trách nhiệm hình sự, tuy nhiên không phải bất kỳ trường hợp nào cũng bị truy cứi trách nhiệm hình sự.
Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội được áp dụng về cách hình thức mang tính giáo dục, phòng ngừa và được quy định cụ thể tại điều 70 Bộ Luật Hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung ngày 19/06 năm 2009...
Người chưa thành niên là người chưa đủ năng lực hành vi dân sự, tuy nhiên để xác định được người chưa thành niên bằng cách nào là vấn đề hiện nay đang được quan tâm.