Đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Cơ sở pháp lý :
 •  Luật Doanh nghiệp;
 •  Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;
 •  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
 •  Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;
 •  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;
 •  Thông tư số 176/2012/TT-BTC.
Thành phần hồ sơ:
·        Hồ sơ đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân:
 •  Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) 
 •  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Hồ sơ đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty hợp danh:
-         Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
      Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
      Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
-         Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Hồ sơ đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên
-         Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
-         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
-         Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;
-          Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
-          Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Hồ sơ đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 •  Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 •  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Hồ sơ đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần:
 • Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 •  Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty ;
 •  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 •  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
Nam Long & Cộng sự đại diện thực hiện các thủ tục:
         +)  Tiến hành nộp hồ sơ đăng kí bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
        +)   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
        +)   Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
        +)   Tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Công ty;
     
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.
 
Từ khóa: Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay doi nganh nghe kinh doanh, bổ sung ngành nghề, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay doi nganh nghe, bu sung nganh nghe, thay doi dang ký kinh doanh

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

    Đôi khi vì những lý do khách quan ngoài ý muốn, bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp để phù hợp với mục đích kinh doanh, quảng bá thương hiệu công ty. Nhưng bạn muốn hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đăng ký một cách nhanh chóng, chí phí giá rẻ. Nam Long & Cộng Sự chúng tôi chuyên tư vấn thay đổi đăng...
      Đại diện theo pháp luật của Công ty là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của Công ty. Do vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phải được đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh. Công ty Luật Nam Long và Cộng sự cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý thay...
Luật Nam Long là một công ty với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật Doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chúng tôi luôn sẵn sàng là điểm đến tin cậy cho khách hàng khi có những thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến quá trình...