Mẫu biên bản hòa giải

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI

Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP
ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
 
 
 
 
 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN ..........(1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BIÊN BẢN HÒA GIẢI
 
 
            Hôm nay ngày .…. tháng ….. năm ….. vào hồi .…. giờ.…. phút ……...................
            Tại trụ sở Toà án nhân dân: ………..………………………………...….........….
            Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:….../…..../TLST-...…(2) ngày….. tháng….. năm ..……………
 
                  I. Những người tiến hành tố tụng:
            Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Ông (Bà)…………………..….....................
            Thư ký Toà án ghi biên bản hoà giải: Ông (Bà)…………………..……...............
 
                  II. Những người tham gia phiên hoà giải(3)
      ……………………………………………………………………..………..........
      ……………………………………………………………………..………..........
      ……………………………………………………………………...……….........
 
PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HOÀ GIẢI
            - Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên hoà giải đã được Toà án thông báo.
            - Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia phiên hoà giải.
            - Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải phổ biến cho các đương sự biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các bên liên quan liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.
 
PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ(4)
 ........…………………………………………………………………….………..
…….…………………………………………………………………….………..
            …….………………………………………………………………….…………..
 
NHỮNG NỘI DUNG NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI ĐÃ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VÀ KHÔNG THOẢ THUẬN ĐƯỢC (5)
........………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………...
…….………………………………………………………………………………
 
NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI (6)
  .……………………………………………………………….…………………....
…….……………………………………………………………….……………….
…….………………………………………………………………..………………
 
Phiên hoà giải kết thúc vào hồi….giờ…. phút, ngày ….. tháng …... năm……
 
 
 
Thẩm phán
Chủ trì phiên hoà giải
 
 
 
 
Thư ký Toà án
ghi biên bản hoà giải
Các đương sự
tham gia phiên hoà giải

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên
 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07:
(1) Ghi tên TAND tiến hành phiên hoà giải; nếu là TAND cấp huyện, thì cần ghi rõ TAND huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: TAND huyện X, tỉnh H); nếu là TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ TAND tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: TAND thành phố Hà Nội).
(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST-HNGĐ).
(3) Ghi họ tên, địa vị pháp lý trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên hoà giải theo thứ tự như hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).
(4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những người tham gia phiên hoà giải về những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án.
(5) Ghi những nội dung những người tham gia phiên hoà giải đã thoả thuận được trước, đến những nội dung những người tham gia phiên hoà giải không thoả thuận được. Trong trường hợp các bên đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải lập biên bản hoà giải thành theo mẫu số 08 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).
(6) Ghi họ tên, địa vị pháp lý và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia phiên hoà giải.
 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.
Từ khóa:
mẫu hòa giải, họ tên, địa chỉ, người tham gia phiên hòa giải, Thẩm phán, đương sự, trình bày

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho quý khách hàng
Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho quý khách hàng
Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho quý khách hàng