Mẫu giấy báo nhận đơn kháng cáo

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MẪU GIẤY BÁO NHẬN ĐƠN KHÁNG CÁO

Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP
 ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
 
 
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1)
 
 
 
 

        Số:...../GB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 

          ....., ngày...... tháng ...... năm......
 
GIẤY  BÁO
NHẬN ĐƠN KHÁNG CÁO
 
             Kính gửi: (2)…..…………………………………………..………………
             Địa chỉ: (3)…………………………………………………..………….…
           
            Toà án nhân dân…………………………đã nhận được đơn kháng cáo đề ngày... tháng ... năm… của(4)…….............................…..………………………….….
nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện hoặc Toà án cấp phúc thẩm chuyển đến) ngày….tháng…..năm……
            Kháng cáo bản án (quyết định) sơ thẩm số…/…/…-ST(5)... ngày… tháng … năm… của Tòa án nhân dân(6)…..…………………………………………...............
            Toà án sẽ tiến hành xem xét đơn kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án.
thẨm phán
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân có bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo); nếu người kháng cáo là người được đương sự uỷ quyền thì ghi họ và tên của người được uỷ quyền và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày….tháng….năm….nào (ví dụ: Kính gửi: Ông Trần Văn B là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty TNHH C theo giấy uỷ quyền ngày 10-02-2012). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Giang có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).
(4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
(5) Ghi đầy đủ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ra bản án (quyết định) sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó theo đúng hướng dẫn việc ghi ký hiệu vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ví dụ: bản án số 05/2012/KDTM-ST ngày 12-3-2012).
(6) Ghi tên Toà án nhân dân có bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo theo hướng dẫn tại điểm (1).  
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.
Từ khóa:
Mẫu giấy báo , nhận đơn kháng cáo, Tòa án nhân dân, người kháng cáo, cơ quan, tổ chức, hiệu lực pháp luật

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện "dồn điền đổi thửa"
Trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Chậm làm sổ đỏ- hậu quả pháp lý như thế nào? Nghị định 102/2014/NĐ-CP sẽ giải đáp câu hỏi này, Luật  Nam Long xin đưa ra cụ thể để quý khách tiện theo dõi.