Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MẪU THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ XUNG ĐƠN KHÁNG CÁO

Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP
ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

 
 
 
 
 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1)

 

 
 
 

Số:..../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

……., ngày… tháng… năm…
 

THÔNG BÁO

VỀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHÁNG CÁO
 
     Kính gửi:(2)……………………….…………..………….……….……………….
              Địa chỉ:(3)….………………………………..………………….…………………
            Sau khi kiểm tra đơn kháng cáo của:(4)…….………………………………………
            Xét thấy đơn kháng cáo chưa làm đúng quy định tại khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự và mẫu đơn kháng cáo do Toà án ban hành;
            Căn cứ vào Điều 246 của Bộ luật tố tụng dân sự;
            Yêu cầu (5)………………………… sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo về các vấn đề sau đây: (6) 
            1. …………………..………………………………………….………………........
…………………..………………………………………………….………………
            2. …………………..……………………………………….…………………........
…………………..……………………………………………….…………………
            3. …………………..…………………………………….……………………........
…………………..……………………………………………….…………………
            Trong thời hạn (05) năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, ………………(7) phải sửa đổi, bổ sung các vấn đề trên đây theo yêu cầu của Toà án. Nếu hết thời hạn do Toà án ấn định mà không sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu cầu của Toà án, thì đơn kháng cáo được coi là không hợp lệ.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án
THẨM PHÁN
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên
 
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03:
(1) Ghi tên Toà án ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hoàng Giang có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).
(4), (5) và (7) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
(6) Ghi cụ thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung (ví dụ: nếu đơn kháng cáo chưa ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo; chưa ghi rõ yêu cầu của người kháng cáo; người kháng cáo chưa ký tên hoặc điểm chỉ, thì Toà án yêu cầu người làm đơn kháng cáo phải sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo.
2. Ghi rõ những yêu cầu để Toà án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.
3. Ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn kháng cáo…).
 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu
Từ khóa:
Nam Long ,  mẫu thông báo , yêu cầu sửa đổi, bổ sung ,đơn kháng cáo,  tham khảo.

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện "dồn điền đổi thửa"
Trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Chậm làm sổ đỏ- hậu quả pháp lý như thế nào? Nghị định 102/2014/NĐ-CP sẽ giải đáp câu hỏi này, Luật  Nam Long xin đưa ra cụ thể để quý khách tiện theo dõi.