MẪU TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MẪU TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                               

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
 

Kính gửi: ..............................................................................................
 
Họ và tên người khai: .............................................................................................................................................................
Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: ...............................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: ...........................................................................................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ....................................................................
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ............................................................................................................ Giới tính: ....................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................................................
Nơi sinh: ..........................................................................................................................................................................................                
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch: .................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ..................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú(1): .......................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại ........................................................................................................................................................
................................... từ ngày..........tháng...........năm .............., đến ngày .......... tháng .......... năm(2)...........................
Tình trạng hôn nhân(3)................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4):..............................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................                
...............................................................................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
 
 
Làm tại:.............................,ngày .......... tháng ......... năm ..............
 
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
..........................................
 
                    
Chú thích:
 
(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký  thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.
(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.
(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.
Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ chưa đăng ký kết hôn với ai).
Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm ....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức);
(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.
Từ khóa:
đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn với người nước ngoài, xác thực tình trạng hôn nhân, tình trạng hôn nhân, kết hôn có yếu tố nước ngoài

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn, các tranh chấp về con cái, tài sản là những vấn đề cần giải quyết trong vụ, việc ly hôn với. Văn phòng luật sư, công ty luật Nam Long với những Luật sư chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Hôn nhân, sẽ đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho các khách...
Kết hôn là một trong những quyền của công dân Việt Nam tuy nhiên quyền lợi cũng phải có những điều kiện nhất định để đảm bảo cho  một đất nước thanh bình và hạnh phúc.
Ly hôn là vấn đề mà không một ai mong muốn, Tuy nhiên nếu mục đích hôn nhân không đạt được, đòi sống chung không thể kéo dài thì cũng nên giải thoát cho nhau có một cuộc sống hạnh phúc.