Sửa đổi tên doanh nghiệp trên Bằng độc quyền sáng chế

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------
SỬA ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TRÊN BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Bằng Độc quyền sáng chế có giá trị tối đa là 20 năm. Trong khoảng thời gian này, vì nhiều lý do mà tên doanh nghiệp có thể bị thay đổi.

Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để thay đổi thông tin về chủ sở hữu trên Bằng độc quyền sáng chế?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ văn bằng bảo hộ được quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi về tên Doanh nghiệp trong Bằng độc quyền sáng chế với điều kiện phải nộp lệ phí.

* Thủ tục sửa đổi tên doanh nghiệp trên Bằng độc quyền sáng chế

Chủ văn bằng bảo hộ phải hoàn thành hồ sơ yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế, bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của chủ văn bằng bảo hộ;

- Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế;

- Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên doanh nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên)

- Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

- Chứng từ nộp lệ phí.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 
Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế.


 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.


(với lĩnh vực Hình sự và pháp luật khác của anh Nam thì để sdt 0989.888.227)
Từ khóa: Độc quyền sáng chế, bằng độc quyền sáng chế, sửa đổi bằng độc quyền sáng chế, đăng ký bảo hộ sáng chế

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Đăng ký bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích là công việc quan trọng để xây dựng thành công cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người sáng chế, đưa ra giải pháp hữu ích. Đồng thời, khi đã thực hiện được các thủ tục trên nó còn là là chắn rủi ro pháp lý cho chủ nhân sáng chế trong thời kỳ hội nhập hiện nay....
Giải pháp hữu ích có phải là sáng chế hay không? Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích
Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan và hướng dẫn ghi thông tin