Thay đổi tên Công Ty

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
 
      Đôi khi vì những lý do khách quan ngoài ý muốn, bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp để phù hợp với mục đích kinh doanh, quảng bá thương hiệu công ty. Nhưng bạn muốn hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đăng ký một cách nhanh chóng, chí phí giá rẻ.
      Nam Long & Cộng Sự chúng tôi chuyên tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh trong đó có cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty, cung cấp hồ sơ xin thay đổi tên công ty, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước với thời gian nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất.
 
Một số lưu ý về tên công ty:
Cơ sở pháp lý:
  •     Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh nghiệp 2005;
  •     Điều 10 Nghị định 88/2006/NĐ-CP;
  •     Điều 13, 16, 17 Nghị định 43/2010/NĐ-CP;
  •     Chương 2 thông tư 01/2013-BKHĐT;
Quy định pháp luật về tên công ty:
        +)   Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: Loại hình doanh nghiệp; tên riêng;
        +)  Tên công ty phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành;
       +)   Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của công ty. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.
Những điều cấm trong đặt tên công ty
      +)  Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký;
      +) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;
      +) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;
      +) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty:
     +) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
     +) Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của công ty tại cơ sở của công ty hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.
     +)  Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
 
Tên trùng và tên gây nhầm lẫn:
Tên trùng là tên của công ty yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của công ty đã đăng ký. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký:
      +) Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký;
      +) Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên công ty đã đăng ký bởi ký hiệu “&”;
      +) Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của công ty đã đăng ký;
      +) Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký;
      +) Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của công ty đó, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký;
     +) Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của công ty đã đăng ký;
     +) Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của công ty đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký
 
THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

 
Hồ sơ thay đổi tên Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  1. Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
  2.  Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
  3. Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
  4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
  5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Ghi chú: Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 
Hồ sơ thay đổi tên của công ty tnhh một thành viên
       1. Thông báo thay đổi tên của công ty do đại diện pháp luật ký  (theo mẫu qui định);
       2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên do chủ sở hữu ký (có thể tham khảo mẫu);
       3.Bản sao Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh;
      4. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 
Hồ sơ thay đổi tên của công ty cổ phần
      1.  Thông báo thay đổi tên công ty;
      2.  Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty, có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị;
     3.  Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký các cổ đông dự họp;
      4.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
      5.  Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 
Dịch vụ thay đổi tên công ty
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp:
      +)  Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết bằng tiếng nước ngoài và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu trên hoặc cả 3 tên đó;
     +)  Đối với việc đổi tên tiếng việt, Doanh nghiệp sẽ phải đổi lại không chỉ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả Dấu công ty. Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý;
     +)  Chúng tôi tư vấn: Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp; Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác.

2.  Nam Long & Cộng sự đại diện thực hiện các thủ tục:
 
    +)  Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
    +)   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
    +)   Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
    +)  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho Công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu thay đổi tên tiếng việt);
    +)   Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
   +)  Tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Công ty (nếu đổi tên tiếng việt) hoặc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (nếu chỉ đổi tên tiếng anh và tên viết tắt).
    
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.
 
Từ khóa: Thay đổi tên công ty, thay dôi ten cong ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi tên doanh nghiệp, thủ tục doanh nghiệp, thay doi ten cong ty, ten cong ty, doi ten cong ty

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

      Đại diện theo pháp luật của Công ty là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của Công ty. Do vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phải được đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh. Công ty Luật Nam Long và Cộng sự cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý thay...
         Để phát triển và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác hiện nay các công ty, doanh nghiệp không ngừng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh của mình, hay vì một lý do khách quan, chủ quan nào đó chủ doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện và khả năng của...
Luật Nam Long là một công ty với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật Doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chúng tôi luôn sẵn sàng là điểm đến tin cậy cho khách hàng khi có những thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến quá trình...