Thủ tục sửa đổi Chủ sở hữu trên Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------
THỦ TỤC SỬA ĐỔI CHỦ SỞ HỮU TRÊN

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Khi có sự chuyển dịch quyền sở hữu Kiểu dáng công nghiệp, thay đổi Chủ sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ văn bằng bảo hộ được quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi về Chủ sở hữu trong Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp với điều kiện phải nộp lệ phí.

* Thủ tục sửa đổi Chủ sở hữu trên Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Chủ văn bằng bảo hộ phải hoàn thành hồ sơ yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của chủ văn bằng bảo hộ;

- Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;

- Tài liệu xác nhận việc chuyển dịch quyền sở hữu nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

- Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

- Chứng từ nộp lệ phí.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Từ khóa: Sửa đổi chủ sở hữu, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, thay đổi chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Công ty Luật Nam Long và Cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn về kiểu dáng công nghiệp, đăng ký kiểu dáng công nghiệp,...
Công ty luật Nam Long là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ. Đăng ký kiểu dánh công nghiệp là một trong những dịch vụ của chúng tôi. Đến với chúng tôi, bạn sẽ tiếp kiệm được cả tiền bạc lẫn thời gian và đặc biệt sẽ được tư vấn chi tiết, nhiệt tình và bảo mật thông tin tuyệt...
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ văn bằng bảo hộ được quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi về tên Doanh nghiệp trong Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp với điều kiện phải nộp lệ phí. Thủ tục sửa đổi tên doanh nghiệp trên Bằng độc quyền Kiểu dáng công...