Bảo vệ thương hiệu

Vi phạm được đề cập ở đây là vi phạm các quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.  Xâm phạm quyền được hiểu là xâm phạm các quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. 
Theo quy định tại nghị định 99/2013/NĐ-CP, Tổ chức, cá nhân có các hành vi dưới đây thì bị coi là hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp:Vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp...
Giám định về sở hữu công nghiệp là hoạt động có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ việc vi phạm – xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp sẽ bị xử lý như sau:
Hành vi Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán sản phẩm xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí hoặc sản phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích là một trong các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng...
Hành vi kinh doanh các hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi trên) có giá trị dưới ba triệu đồng cũng có thể bị xử...
Tổ chức, cá nhân có hành vi “Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý” hoặc “ Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi trên” bị xử lý vi phạm hành chính như sau: