Bất cập pháp luật hình sự

Bất cập lớn nhất hiện nay trong quy định các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường nói riêng và các tội phạm cụ thể nói chung là vẫn duy trì cách thức quy định mang tính định tính thông qua sử dụng các thuật ngữ.
Luật Nam Long xin được gửi tới khách hàng loạt bài viết về các trường hợp nhầm lẫn trong định tội danh do các Luật sư của công ty thực hiện đúc kết từ kinh nghiệm hành nghề thực tế. Trong kì đầu tiên, chúng tôi sẽ trình bày về một trường hợp nhầm lẫn phổ biến trong nhóm các tội xâm phạm quyền sở...
Ma túy là một trong những chất nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của con người do vậy việc cấm các hành vi buôn bán sản xuất chất ma túy là rất cần thiết.
Luật hình sự gần như đã điều chỉnh hết những nội dung để có thể đảm bảo cho sự phát triển của xã hội một cách tôt nhất. Tuy nhiên không chỉ cứ đủ là có thể hoàn thiện mà một trong những nội dung trong việc tham gia giao thông cũng cần phải được xem xét.
Sự thay đổi của xã hội là một trong những yếu tố dẫn đến sự thay đổi của pháp luật do đó một số yếu tố do xã hội thay đổi mà trong pháp luật cũng cần được thay đổi.
Gây rối trật tự công cộng là một tron những hành vi của cá nhân tổ chức làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. ảnh hưởng đến nơi công cộng.