Luật sư dân sự

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.
Hợp đồng có hiệu lực khi nào có ý nghĩa quan trọng 
Nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của bộ luật dân sự
 Khác với pháp luật tố tụng hình sự hay tố tụng hành chính, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự thuộc về các đương sự.
Trong tố tụng dân sự, nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự thể hiện ở khả năng những người tham gia tố tụng tự do định đoạt các quyền dân sự của mình và các quyền, phương tiện tố tụng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại. 
Hai cấp xét xử là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp ở nước ta nói chung, trong đó có tư pháp dân sự.