Luật sư dân sự

Bảo vệ quyền nhân thân được nhà nước chú trọng và quy định vào luật. Tuy nhiên cơ chế cho việc đảm bảo quyền này còn chưa được thực thi một cách đầy đủ
Về cơ bản, công dân sẽ không lựa chọn  được tên của mình, họ chỉ có thể thay đổi tên đã được đặt theo các trường hợp do pháp luật quy định. 
Về nguyên tắc, đương sự đưa ra yêu cầu phải có nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu đó. Tuy nhiên  để đảm bảo  thời hạn giải quyết vụ việc pháp luật có quy định những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh trong vụ án dân sự
Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong một số trường hợp luật định 
Quyền được khai sinh là quyền của cá nhân, được pháp luật quy định để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp.
Những người đã được khai sinh thì sau khi chết có quyền được khai tử theo quy định của pháp luật