Luật sư doanh nghiệp

Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho các doanh nghiệp
Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho các doanh nghiệp
Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho các doanh nghiệp
Công ty TNHH, Công ty hợp danh, công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Khi góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp này, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty. Việc chuyển...
Công ty TNHH hai thành viên là loại hình doanh nghiệp trong đó số thành viên tối thiểu là 02, tối đa không quá 50. Các thành viên có nghĩa vụ góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp (thời hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên không vượt quá 36 tháng, kể từ ngày công ty...
Nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, công ty TNHH 2 thành viên trở lên là sự đồng thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, việc có những ý kiến trái chiều là khó tránh khỏi. Trong trường hợp đó, nếu các bên không tìm được tiếng...