Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Khi tham gia vào một thị trường lớn hơn, xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường khó tính trên thế giới, các doanh nghiệp cần hết sức chú trọng tới yếu tố bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mặt hàng của mình bởi Quyền sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng và ảnh hưởng rất lớn tới sự thành bại của doanh...
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiện nay vẫn quan niệm rằng khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp ở nước sở tại thì quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm trên sẽ được tự động bảo hộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên quan niệm này không chính xác 
Quyền sở hữu trí tuệ không được tự động bảo hộ tại các quốc gia khác mà phải thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Có ba cách thức chính để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở  các nước khác.
Trường hợp văn bằng bảo hộ/ phó bản văn bằng bảo hộ bị mất, chủ sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ/ phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ/ phó bản văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí tương ứng.
Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ. Người yêu cầu ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ, thay đổi về chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo...
Khi có sự chuyển dịch quyền sở hữu trí tuệ do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi...