Luật sư tư vấn

Hỏi: Một người đang nắm giữ một phần vốn điều lệ trong 1 công ty nhưng sau đó trở thành công chức có phải bán phần vốn góp của mình tại công ty không?
Điều lệ công ty là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh và hoạt động. Điều lệ có thể coi như“luật nội bộ” của công ty, là bộ quy tắc ứng xử của công ty, là.văn bản ghi nhận sự phân chia quyền và nghĩa vụ các thành viên, là cơ sở để thực hiện các quyền và giải quyết tranh chấp...
Công ty Luật Nam Long và Cộng sự là một tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp bao gồm đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư sẽ hỗ trợ tối đa quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý của đời sống.
Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ...
Tình huống: Ông Nguyễn Văn A có 50% cổ phần tại công ty cổ phần và là Giấm đốc- đại diện theo pháp luật của công ty. Sau đó, ông A trở thành công chức. Ông A có được giữ lại cổ phần của mình tại công ty trách nhiệm hữu hạn này không? Ông A có phải bỏ chức vụ  giám đốc không?
Hiện nay, trong nền kinh tế Viêt Nam tồn tại 5 loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên tở lên, công ty cổ phần. Về mặt pháp lý, các doanh nghiệp bình đẳng với nhau trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, về  đặc điểm, các...