Luật sư tư vấn

Hiện nay, trong nền kinh tế Viêt Nam tồn tại 5 loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên tở lên, công ty cổ phần. Về mặt pháp lý, các doanh nghiệp bình đẳng với nhau trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, về  đặc điểm, các...
Công ty Luật Nam Long và Cộng sự là một tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp bao gồm đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư sẽ hỗ trợ tối đa quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý của đời sống.
Công ty Luật Nam Long và Cộng sự là một tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp bao gồm đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư sẽ hỗ trợ tối đa quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý của đời sống.
Hỏi: Việt kiều và người nước ngoài có được kinh doanh và thành lập doanh nghiệp ở Viêt Nam hay không và Nhà nước Việt Nam có bảo đảm gì đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp?
“Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”
  Câu Hỏi:Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào?