Nhãn hiệu-Logo-Thương hiệu

   Hiện nay em và vài người bạn định mở công ty sản xuất bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và đặt tên cho các sản phẩm bánh kẹo của công ty em là CUSTASY. Em thấy trên thị trường có các loại bánh trứng có tên gọi là CUSTAS. Như vậy nếu em tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu CUSTASY cho các sản phẩm...
Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do (mục đích thương mại hoặc chiến lược kinh doanh, mong muốn của thành viên...) mà tên công ty có thể bị thay đổi. Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu...
Căn cứ Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Khi có sự chuyển dịch quyền sở hữu nhãn hiệu, thay đổi Chủ sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu...
Để được bảo hộ quyền với nhãn hiệu tại Việt Nam thì chủ sở hữu phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên việc đăng ký này có bắt buộc không? Và hậu quả của việc không đăng ký nhãn hiệu như thế nào?
Nhãn hiệu là những dấu hiệu có khả năng  phân biệt hàng hóa, dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Theo khoản 16, Điều 4, Luật SHTT “Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức khác nhau”.