Nhãn hiệu-Logo-Thương hiệu

Dựa vào tính chất, chức năng của nhãn hiệu, pháp luật thế giới và Việt Nam đều quy định các loại nhãn hiệu như sau: Nhãn hiệu hàng hóa, Nhãn hiệu dịch vụ; Nhãn hiệu tập thể...
 Thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng? Khoản 20, Điều 4 Luật SHTT quy định:  “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi  trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.  
Làm thế nào để phân biệt nhãn hiệu và nhãn hàng hóa? Nhãn hiệu theo quy định tại Khoản 16 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ:  “ Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Nhãn hàng hóa theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định 89/2006/NĐ-CP
Căn cứ Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
“Tự động” ở đây là nói đến việc nhãn hiệu của 1 sản phẩm mới ra đời đã được bảo hộ ngay. Tuy nhiên, hầu hết pháp luật các quốc gia đều không quy định cơ chế bảo hộ tự động mà phải thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước. Bởi nếu nhãn hiệu được tự động bảo hộ và công nhận....
Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là hiệu lực của giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn thêm mỗi lần 10 năm.