Nhãn hiệu-Logo-Thương hiệu

Các dấu hiệu chữ sau đây bị coi là không có khả năng phân biệt: Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường  không thể nhận biết và ghi nhớ được; Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ...
Hành vi tẩy xóa, sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận đăng ký  nhãn hiệu là một trong các hành vi vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp...
Bảo hộ nhãn hiệu tại các quốc gia là công việc cần thiết của doanh nghiệp khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại từng quốc gia riêng lẻ thường rất phức tạp và tốn kém. Giải pháp cho các doanh nghiệp hiện nay là thực hiện nộp đơn đăng ký quốc tế theo...
Theo quy định hiện hành, trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung, văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung. Các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí cấp phó...
Trong quá trình khai thác, sử dụng nhãn hiệu, có thể vì nhiều nguyên nhân mà doanh nghiệp có sự điều chỉnh lại một số chi tiết trong mẫu nhãn hiệu cho phù hợp. VIệc thay đổi mẫu nhãn hiệu dẫn đến việc doanh nghiệp cần thực hiện một thủ tục đăng ký bảo hộ mới để xác lập quyền sở hữu với mẫu nhãn hiệu...