Pháp luật Đất đai

. Luật Nam Long chuyên tư vấn các quy định về thế chấp tài sản,hợp đồng thế chấp tài sản, đặc biệt là thế chấp quyền sử dụng đất, hãy đến với Nam Long để được tư vấn.
Làm sổ đỏ do tách thửa là một hoạt động tất yếu trong đời sống hiện đại khi mà mỗi tấc đất - mỗi tấc vàng và sự điều chỉnh của pháp luật đã đi sâu vào mọi ngõ ngách. Sổ đỏ là sự đảm bảo pháp lý tương đối vững chắc cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thủ tục hành chính lại không đơn giản, cá biệt có...
Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2013 là những quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của nhân dân và Quốc Hội trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất Đai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để cá nhân, hộ gia đình, tổ chức,… được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, là tiền đề để họ có thể thực hiện các quyền mà pháp luật đã trao cho người sử dụng đất, cụ thể và quan trọng nhất là các quyền giao dịch đối với quyền sử dụng đất.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để cá nhân, hộ gia đình, tổ chức,… được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, là tiền đề để họ có thể thực hiện các quyền mà pháp luật đã trao cho người sử dụng đất, cụ thể và quan trọng nhất là các quyền giao dịch đối với quyền sử dụng đất.