Pháp luật Thừa kế

Chia thừa kế khi có người thừa kế thế vị còn sống hoặc đã thành thai vào thời điểm người để lại di sản mất.
Luật Nam Long hướng dẫn khách hàng thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.
Để đảm bảo di chúc được lập hợp pháp ngoài các quy định về hình thức di chúc, nội dung di chúc... khách hàng cần chú ý đến các quy định của pháp luật về điều kiện của người lập di chúc.
 Theo quy định của Bộ luât dân sự hiện hành thì hình thức của di chúc có thể là bằng văn bản hoặc di chúc miệng.
Bộ luật dân sự năm 2005 có những quy định cụ thể về những người thừa kế theo pháp luật, trong đó quy định con riêng cũng thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
Thông thường, những người được hưởng di sản thừa kế thường có quan hệ huyết thống. Tình thâm nghĩa nặng nhưng vẫn thường xuyên phát sinh tranh chấp trong vấn đề phân chia di sản thừa kế. Những mâu thuẫn đó trước hết phá hoại tình cảm gia đình, thứ hai là gây thiệt hại về kinh tế cho những chủ thể...