Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Thực tế hiện nay, việc vi phạm bản quyền đang diễn ra tràn lan, một phần do ý thức người dân chưa cao, một phần khác do chính những tác giả chưa thực hiện quyền của mình về việc được bảo vệ quyền tác giả. Chỉ khi các tác giả thực hiện đăng ký bản quyền tác giả thì quyền lợi mới thực sự được đảm bảo,...
Nội dung tác phẩm có quyết định tới bảo hộ quyền tác giả? Quyền tác giả có đặc điểm là chỉ bảo hộ về hình thức tác phẩm mà không đặt ra điều kiện về nội dung tác phẩm. 
Tôi dự định sẽ cho ra đời tập thơ trữ tình do tôi sáng tác, tuy nhiên tôi hiện băn khoăn liệu các tác phẩm đó phải thỏa mãn các điều kiện nào để được bảo hộ quyền tác giả theo quy định pháp luật.
“Bản quyền” hay “Quyền tác giả” là quyền của tổ chức, cá nhân đối với văn học, nghệ thuật, khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, được pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo hộ. Việc quy định về Quyền tác giả có ý nghĩa thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực này, đặc biệt trong tình trạng xâm...
Em có được biết đề tài nghiên cứu khoa học của người khác rất hay và thực tiễn, em mong muốn được tiếp tục khai thác đề tài này thì em có vi phạm quyền tác giả của người đó không ạ. Nếu em muốn đăng ký bảo hộ quyền tác giả thì có được chấp nhận không?
Mong Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết pháp luật quy định thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện như thế nào?