Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Hiện nay, cơ chế bảo hộ đối với tác phẩm là bảo hộ tự động. Điều này có nghĩa là một tác phẩm được sáng tạo ra và định hình dưới một hình thức nhất định sẽ được bảo hộ quyền tác giả, không phụ thuộc vào việc có đăng ký hay không đăng ký, đã công bố hay chưa công bố.  
Tuy đã có những văn bản pháp luật điều chỉnh về vấn đề này và dần được hoàn thiện hơn, nhưng tình trạng xâm phạm quyền tác giả vẫn xảy ra trong hầu hết các lĩnh vực: văn học, khoa học, nghệ thuật. Có lẽ một phần nguyên nhân là do người dân chưa nắm bắt được các quy định cụ thể về Quyền tác giả/Bản...
Sự khác biệt giữa tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là gì? Em sáng tác ra một bài thơ vậy em có phải là chủ sở hữu quyền tác giả với tác phẩm đó không?      
Để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực này, chúng ta đã xây dựng một hệ thống quy phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, trao cho chủ thể sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học Quyền tác giả và có cơ chế bảo hộ Quyền tác giả. Vậy Hiểu như thế nào về...
Pháp luật không cấm các tác phẩm được xây dựng dựa trên cùng một ý tưởng và có nội dung tương tự nhau. Nếu anh A nhận thấy nội dung tác phẩm của chị B hay, có giá trị thì cũng có thể lấy nội dung trên để xây dựng một tác phẩm mới mà không bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.
Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Như vậy thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả không phải...