Thành lập doanh nghiệp

Gas- Khí đốt hóa lỏng là một nguồn nhiên liệu quan trọng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cua các hộ gia đình. Việc kinh doanh gas trên thị trường được quản lý chặt chẽ không chỉ bởi tính thiết yếu của hàng hóa mà còn bởi yêu cầu về sự an toàn đối với tính mạng và tài sản của nhân dân. Luật Nam Long và...
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ một ngành còn khá mới mẻ ở Việt Nam, là dịch vụ hữu ịch đem lại sự an toàn và tin cậy về sức khỏe và tài sản của người dân. Tuy nhiên, đây là một trong những ngành nghề kinh doanh yêu cầu có vốn pháp định. Do đó thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề này có những đặc điểm...
Hộ kinh doanh là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế đất nước. Tuy không phải là một loại hình doanh nghiệp, nhưng hộ kinh doanh đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm- lao động, ổn định tình hình kinh tế từ vi mô đến vĩ mô.
Xăng, đầu là một trong những mặt hàng thiết yếu của đời sống, được cơ quan chủ quản của nhà nước quản lý chặt chẽ. Việc kinh doanh xăng dầu của thương nhân không chỉ được tiến hành như những thủ tục ĐKKD thông thường mà còn phải đáp ứng những điều kiện nhất định.  
Kinh doanh bán lẻ xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bên cạnh có Giấy chứng nhận ĐKKD, thương nhân bán lẻ xăng dầu cần phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Kinh doanh vận tải đường bộ là một trong những nhành kinh doanh có điều kiện bên cạnh có Giấy chứng nhận ĐKKD, thương nhân bán lẻ xăng dầu cần phải được cấp  Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. Công ty Luật Nam Long & Cộng sự, với đội ngũ Luật sư và chuyên viên năng động, giàu kinh nghiệm, là...