Thành lập doanh nghiệp

Xin hỏi Luật sư: Để mở trung tâm dạy thêm cần những điều kiện gì, và thủ tục xin mở trung tâm dạy thêm là như thế nào?
 Thành lập doanh nghiệp là thủ tục pháp lý tiên quyết để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động. Trong bối cảnh mọi hoạt động chưa đi vào quỹ đạo, chắc hẳn Quý khách sẽ găp những rắc rối pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng kinh doanh. Để giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá...
Doanh nghiệp tư nhân nhân là một loại hình doanh nghiệp có từ khá sớm và có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Công ty Luật Nam Long & Cộng sự với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thành lập...
Thành lập công ty là thủ tục pháp lý tiên quyết để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động. Trong bối cảnh mọi hoạt động chưa đi vào quỹ đạo, chắc hẳn Quý khách sẽ găp những rắc rối pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng kinh doanh. Để giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình...
Thành lập doanh nghiệp là thủ tục pháp lý tiên quyết để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động. Trong bối cảnh mọi hoạt động chưa đi vào quỹ đạo, chắc hẳn Quý khách sẽ găp những rắc rối pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng kinh doanh. Để giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá...
Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệpcó tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty....