Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động của mình,  doanh nghiệp không chỉ  phải đứng trước những biến động từ thị trường, sự cạnh tranh và hợp tác của các doanh nghiệp khác mà cũng phải đối diện với những thay đổi ngay trong nội bộ doanh nghiệp mình.  Một trong những thay đổi đó là việc một công ty chuyển đổi...
Khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không thuận lợi hoặc doanh nghiệp không còn nhu cầu duy trì các đơn vị này, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và phải thông báo...
    Vốn điều lệ thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động qua...
Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có cấu trúc vốn chặt chẽ, việc chuyển nhượng vốn cho các thành viên khác trong công ty và đặc biệt là thành viên ngoài công ty phải được Hội đồng thành viên công ty chấp thuận và thủ tục phải tuân theo luật định. Công ty Luật Nam Long & Cộng sự đưa ra dịch vụ...
Doanh nghiệp mới thành lập hay doanh  nghiệp đang hoạt động đều có thể đăng ký bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình. Luật Nam Long xin tư vấn thủ tục Đăng ký bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh như sau:
 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.  Công ty trách nhiệm hữu...