Thủ tục xin các loại giấy phép con

Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho quý khách hàng
Công ty luật Nam Long & Cộng sự có kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, năng động, đa lĩnh vực, Luật Nam Long tin tưởng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và là “Điểm tựa pháp lý” cho quý khách hàng
Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử. Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn); Bản sao giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp.
Hồ sơ Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh: Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
Hồ sơ Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho người nước ngoài: Đơn xin cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (theo mẫu); Hai (02) mẫu xuất bản phẩm đặt in; Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp...