Tư vấn đầu tư

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 139 ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, mọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch… đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Đầu tư luôn là một con đường hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, cũng là cơ hội lớn lao đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Để nắm bắt được cơ hội đó, điều tối quan trọng là phải nắm vững và thực hiện nhanh chóng thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư. Luật Minh Long hân hạnh hỗ...
Investment market is one of the " first door" for inevestor approaching in the process of business. Having in-depth and understanding of the market is not only an advantage but also is a decisive factor in the success of investors. The key to success will be more firmly if established and built by a...
Trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, Nhà đầu tư bên cạnh việc cân nhắc về khía cạnh kinh tế, văn hóa,... cũng phải đặc biệt chú trọng tới các quy định của pháp luật. Các quy định hiện nay của pháp luật Việt Nam về vấn đề này tương đối phức tạp. Vì vậy, Nam Long sẽ hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong...
Lập dự án đầu tư là khởi đầu cho mọi thành công của mỗi thương nhân nước ngoài khi đến Việt Nam. Dù có am hiểu sâu rộng về kinh tế, tư duy tiên tiến, tầm nhìn xa trông rộng nhưng chắc chắn Quý khách là thương nhân nước ngoài sẽ gặp khó khăn do chưa hiểu rõ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã...
Đầu tư là một lĩnh vực yêu cầu sự chính xác cao độ. Tất cả các hành vi đều phải đối chiếu với những quy định của pháp luật. Luật Nam Long đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu toàn diện và đầy đủ trong lĩnh vực này và liên tục cập nhật những văn bản mới nhất.