Tư vấn luật hình sự

Tội hiếp dâm và quy định về tội hiếp dâm Tội hiếp dâm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội hiếp dâm như sau:
TAND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo (gồm một thanh niên 18 tuổi cùng 3 nam sinh tuổi vị thành niên ) về tội Cướp giật tài sản vào đầu tháng 4/2014.
Bạn lo lắng vì "quan hệ" với người chưa thành niên?  Việc quan hệ với người chưa thành niên gây ra những hậu quả gì và có làm ảnh hưởng đến những người thành niên thế nào ?
Tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 278 Bộ luật hình sự. Theo quy định của điều luật thì tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trong những trường hợp luật định.
Theo quy định của bộ luật hình sự thì người chưa thành niên cũng phải bị truy cứi trách nhiệm hình sự, tuy nhiên không phải bất kỳ trường hợp nào cũng bị truy cứi trách nhiệm hình sự.
Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội được áp dụng về cách hình thức mang tính giáo dục, phòng ngừa và được quy định cụ thể tại điều 70 Bộ Luật Hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung ngày 19/06 năm 2009...