Tư vấn pháp luật dân sự

Căn cứ theo quy định của pháp luật, thẩm quyền giải quyết ly hôn thuộc về Tòa án nhân dân.
Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự bao gồm những gì, nộp cho cơ quan nào là câu hỏi khá phổ biến, thắc mắc của nhiều người.
Có được chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn không là câu hỏi băn khoăn của nhiều người? Dưới đây Nam Long xin đưa ra câu hỏi về vấn đề này.
Ly hôn được coi là một quyền cơ bản của công dân khi đã kết hôn. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật vẫn có những quy định nhất định về những trường hợp không được thực hiện quyền này.
Ý chí của người để lại di sản sẽ được thể hiện qua di chúc. Tuy nhiên, có những trường hợp di chúc không thể hiện đúng ý chí hoặc bị vô hiệu. Đó là do người lập di chúc chưa nắm vững các quy định của pháp luật, cách diễn đạt không chặt chẽ.
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp lập di chúc không có hiệu lực. Một di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ 2 điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 652 BLDS                              ...