Tư vấn sở hữu trí tuệ

Công ty Luật Nam Long và Cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn về kiểu dáng công nghiệp, đăng ký kiểu dáng công nghiệp,...
Công ty luật Nam Long là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ. Đăng ký kiểu dánh công nghiệp là một trong những dịch vụ của chúng tôi. Đến với chúng tôi, bạn sẽ tiếp kiệm được cả tiền bạc lẫn thời gian và đặc biệt sẽ được tư vấn chi tiết, nhiệt tình và bảo mật thông tin tuyệt...
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả là là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Dựa trên các quy định trong các văn bản pháp luật, có thể nhận thấy Quyền tác giả có những đặc điểm sau:
Mọi hành vi sao chép tác phẩm mà không xin phép cũng không trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả đều là hành vi xâm phạm quyền tác giả đúng không?
Li xăng / chuyển nhượng Cùng với hoạt động xác lập quyền thì li –xăng / chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ là một trong các quyền lợi gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Công ty luật Nam Long cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ uy tín, nhanh chóng và hiệu quả.
Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm...