Tư vấn sở hữu trí tuệ

Trên bao bì của một số sản phẩm có ký hiệu chữ R nằm trong vòng tròn (®), một số sản phẩm khác thì lại có ký hiệu ™. Luật sư có thể giải thích cho em ý nghĩa của mấy ký hiệu đó và tại sao lại có ký hiệu đó được không ạ.
Giải pháp hữu ích có phải là sáng chế hay không? Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích
Nhãn hiệu hàng hóa là yếu tố quan trọng và trụ cột để xây dựng nên một thương hiệu. Đây cũng yếu tố để phân biệt được giữa sản phẩm của hãng này với hãng khác. Trong chiến lược kinh doanh, việc xây dựng nhãn hiệu là một trong những công việc trọng tâm mà các nhà quản lý đều trú trọng đến. Hãy liên...
Thực tế hiện nay, việc vi phạm bản quyền đang diễn ra tràn lan, một phần do ý thức người dân chưa cao, một phần khác do chính những tác giả chưa thực hiện quyền của mình về việc được bảo vệ quyền tác giả. Chỉ khi các tác giả thực hiện đăng ký bản quyền tác giả thì quyền lợi mới thực sự được đảm bảo,...
Nội dung tác phẩm có quyết định tới bảo hộ quyền tác giả? Quyền tác giả có đặc điểm là chỉ bảo hộ về hình thức tác phẩm mà không đặt ra điều kiện về nội dung tác phẩm.