Tư vấn sở hữu trí tuệ

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan và hướng dẫn ghi thông tin
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - Đăng ký logo - Đăng ký mã số, mã vạch - Bảo hộ chỉ dẫn địa lý - Bảo hộ sáng chế là những vấn đề phức tạp trong sở hữu trí tuệ và nó là lĩnh vực phổ biến, thường gặp trên thực tế, ngoài vấn đề trên Luật Nam Long cũng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu đối với các vấn đề...
Để trợ giúp khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu thuận lợi, Công ty Luật Nam Long và Cộng sự tự hào với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giới thiệu tới Quý khách gói Dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với chất lượng...
Đối tượng bảo hộ của Quyền tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Theo quy định của pháp luật Việt Nam phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, các ý tưởng sáng tạo trong những lĩnh vực này có chứa đựng yếu tố sáng tạo và được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định 
Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do (mục đích thương mại hoặc chiến lược kinh doanh, mong muốn của thành viên...) mà tên công ty có thể bị thay đổi. Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu...
Bằng Độc quyền sáng chế có giá trị tối đa là 20 năm. Trong khoảng thời gian này, vì nhiều lý do mà tên doanh nghiệp có thể bị thay đổi. Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để thay đổi thông tin về chủ sở hữu trên Bằng độc quyền sáng chế? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ văn...